Nieuws

Zwaveldioxide-niveaus in India dalen dramatisch na de sluiting

Zwaveldioxide-niveaus in India dalen dramatisch na de sluiting

India april 2019 en India april 2020 ESA

De concentraties zwaveldioxide in vervuilde gebieden in India zijn tussen april 2019 en april 2020 met wel 40 procent afgenomen.

De gegevens zijn verzameld door de Copernicus Sentinel-5P-satelliet, van het Copernicus-programma van de Europese Unie, en vertaald naar een kaart die de daling van de concentraties in het hele land tijdens de COVID-19-pandemie laat zien.

GERELATEERD: 7 MANIEREN WAAROP DE CORONAVIRUS HET MILIEU BEÏNVLOEDT

De plaag van zwaveldioxide

Vorig jaar noemde een Greenpeace-rapport India 's werelds grootste uitstoter van antropogene zwaveldioxide - een grote veroorzaker van luchtvervuiling. Zwaveldioxide kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij de bevolking, het kan ecosystemen schaden en is ook een voorloper van zure regen.

Hoewel wat zwaveldioxide van nature in het milieu wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door vulkanische activiteit, komt een aanzienlijke hoeveelheid door menselijke activiteit in de atmosfeer terecht - voornamelijk door het verbranden van fossiele brandstoffen.

In de afgelopen tien jaar is de uitstoot van zwaveldioxide in India sterk toegenomen, wat heeft geleid tot nevelproblemen in grote delen van het land. Uit de nieuwe gegevens blijkt echter dat de niveaus aanzienlijk zijn gedaald na het begin van de lockdown van India, die op 25 maart 2020 begon. ESA persbericht legt uit.

Bovenstaande kaarten tonen de gemiddelde zwaveldioxideconcentraties in april 2019, vergeleken met dezelfde maand een jaar later. De donkere tinten rood en paars geven grotere concentraties van het gas in de atmosfeer weer.

Copernicus-programma van de EU

De analyse is gemaakt met behulp van gegevens van het Tropomi-instrument op de Copernicus Sentinel-5P-satelliet, onderdeel van het Copernicus-programma van de EU, dat gegevens over het klimaat verzamelt als leidraad voor beleid gericht op het verbeteren van de milieuomstandigheden wereldwijd.

De bevindingen komen overeen met gegevens van NASA die hebben aangetoond dat de luchtvervuiling over China is afgenomen na het begin van lockdown-beperkingen in het land. Schonere lucht is een van de weinige positieve verhalen in het wereldnieuws in 2020.


Bekijk de video: TRUCK LOADING CONVEYOR (September 2021).